Nieuwe directie Lodder Applicaties
Sinds 1 oktober 2005 neemt ELB deel in Mergers & Acquisitions B.V. enig aandeelhouder van Lodder Applicaties B.V. te Gorinchem. 

Lodder houdt zich sinds 1981 bezig met de ontwikkeling en levering van administratieve software. Software die op meer dan 1.500 tankstations en door meer dan 100 oliehandelaren in Nederland intensief wordt gebruikt. Lodder ontwikkelt en onderhoudt al haar applicaties zelf, wat Lodder in de gelegenheid stelt om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De doelstelling van M&A is in 2009 verschoven van het realiseren van een turn-around en exit bij Lodder naar het realiseren van groei door de verdere uitbouw van Lodder (aanpalende markten en internationaal) en overnames door M&A.