Nieuwe directie Lodder Applicaties
Heldere analyse, beknopte plannen en daadkrachtige uitvoering.

Vaak ontstaan vanuit de visie en specifieke talenten van de ondernemer(s) heeft elke organisatie haar eigen, unieke karakter en positie in de markt. Daarbij hebben organisaties te maken met steeds wisselende omstandigheden en voortdurend veranderende marksituaties. Dat vraagt van ondernemers veel creativiteit om het succes en de continuteit van de onderneming te waarborgen. 

ELB helpt organisaties positie te bepalen, de zwakten en bedreigingen zichtbaar te maken en kansen en sterke kanten boven water te krijgen. ELB zorgt voor vertaling in een rechttoe rechtaan business plan en helpt desgevraagd bij de uitrol van dit plan in een interim management of adviserende rol. Niet langer dan wenselijk, niet korter dan nodig.