Nieuwe directie Lodder Applicaties
Oprichting van een nieuwe werkmaatschappij of business unit?
Een softwareleverancier dienstverlener start een nieuwe infrastructuur business unit. In opdracht van de holding komt ELB tot een heldere en onderscheidende propositie en positionering vastgelegd in een business plan. Samen met ELB zet het management team van de business unit de  organisatie op poten. Daarnaast zorgt ELB door haar relatienetwerk voor de initiële aanwas van opdrachten.

Fusie of overname op komst of gewenst?
Een grote klant wenst een van zijn kleine toeleveranciers over te nemen. ELB assisteert de verkopende holding bij de David en Goliath onderhandelingsgesprekken en verzorgt de complete verkoopdocumentatie.

Professionalisering van uw organisatie noodzakelijk?
Een IT services dochterbedrijf van een grote IT distributieclub is alle kanten op gegroeid. Door de bedrijfsvreemde activiteiten is er een gat ontstaan tussen holding en business unit. ELB wordt gevraagd orde op zaken te stellen als de verliezen bij de dochter oplopen. Na een korte maar grondige inventarisatie wordt de dochter gesaneerd, het aantal FTE's, producten & diensten en onderliggende BV's drastisch gesnoeid. Bovendien wordt een positionering gekozen die dichter bij de core business van de holding ligt. Na ee jaar is de transformatie compleet, is de omzet en het aantal FTE's weer toegenomen en wordt positief bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

Financiering van uw organisatie verbeteren?
ELB wordt gevraagd te kijken naar de verbetering van de financiering van een IT services bedrijf. MIddels een QuickScan uit wordt inzicht verkregen in de werkelijke omvang en aard van de financieringsproblematiek. Iin een vervolgstadium kan de door ELB geleverde rapportage gebruikt worden om financieringstrajecten aan te gaan. Op basis van de QuickScan stelt ELB een 3 tal scenario's voor van verbeteren liquide positie door beter voorraadbeleid, debiteurenbeheer, administratieve verslaglegging, onderhandelingen schuldeisers, tot doorstart of overnamescenario.